Advies Studietoeslag
PDF – 353,6 KB 238 downloads

Advies studietoeslag

De Veense Jongerenraad heeft december 2022 het advies studietoeslag opgestuurd naar het college. Het doel van de studietoeslag is studenten financieel ondersteunen, indien deze door medische beperkingen niet kunnen bijverdienen. De voorwaarden voor deze studietoeslag bleken te streng, en daarom zijn er aanpassingen doorgevoerd. De Veense Jongerenraad werd gevraagd om haar oordeel te geven over de concept beleidsregel, en het communicatieplan. 

Reactie college

Het college heeft positief gereageerd op dit advies en hierin gaf het college aan dat ze graag verder met ons in gesprek gaan om een aantal van deze punten verder uit te werken.

Advies Jongerenhuisvesting
PDF – 334,2 KB 499 downloads

Advies jongerenhuisvesting

De Veense Jongerenraad heeft januari 2022 het advies jongerenhuisvesting opgestuurd naar het college. Dit advies was een reactie op het uitgevoerde rekenkamer onderzoek waaruit bleek dat huisvesting voor jongeren geen prioriteit nodig had. Als vervolg hierop heeft de jongerenraad zelf onderzoek uitgevoerd aan de hand van: enquêtes, gesprek met diverse beleidsmedewerkers. Hieruit heeft de jongerenraad vijf adviespunten opgesteld die terug te lezen zijn in het advies.

Reactie college

Het college heeft positief gereageerd op dit advies en hierin gaf het college aan dat ze graag verder met ons in gesprek gaan om een aantal van deze punten verder uit te werken.

Advies LHBTI 8837
PDF – 484,5 KB 851 downloads

Advies LHTBI+

We schreven in januari 2021 na onderzoek te hebben gedaan ook een advies over de situatie van de LHBTI-community in Veenendaal. Daar vallen nog punten te halen. Wij adviseerde een symbolische handreiking door de aanleg van een regenboogzebrapad en het hijsen van de regenboogvlag op meerdere belangrijke dagen dan alleen ‘comming-outdag’.

 

Reactie college; 

Helaas zag het college geen noodzaak mee te gaan in ons advies. Enkele partijen in de raad hebben echter gevraagd het advies in te mogen zien om te kijken of zij iets kunnen doen.

 

Vervolg;

Er zijn een aantal lokale partijen die verder zijn gegaan met dit advies. Dit heeft geleidt tot het bewerkstelligen van een regenboogzebrapad in Veenendaal. Het college onderzoekt nu wat de meest geschikte plek is voor dit regenboogzebrapad.

Advies Vuilnisbakken
ODT bestand – 49,1 KB 761 downloads

Vuilnisbakken (juni 2020)

Door Veenendaal fietsend kwamen de leden van de Jongerenraad weinig afvalbakken tegen. En diegene die er stonden waren overvol. Dit bevordert helaas straatvuil en zorgt voor een rommelig gezicht. De Jongerenraad besloot hier een advies over uit te brengen.

 

Reactie college:
De gemeente heeft extra mankracht ingezet om de bakken frequenter te legen en Veenendaal schoon te houden. Ook organiseert de gemeente extra initiatieven om burgers te laten participeren in het schoonhouden van Veenendaal.
De gemeente brengt ook in kaart of er meer afvalbakken moeten worden geplaats op de plekken die door ons werden genoemd. Tenslotte gaat de gemeente werken met slimme software waarmee het legen van vuilnisbakken beter te kunnen afstemmen op het gebruik. 

Advies JOP
ODT bestand – 303,8 KB 821 downloads

JOP (juli 2020)
Op de Middellaan vinden we de Jongeren Ontmoetingsplek, kortweg JOP. Hier mogen jongeren legaal tot 22:00 ‘hangen’ en ‘chillen’, zoals men dat ‘hip’ wil zeggen. Ook zijn er regels omtrent geluid.
Bezorgde bewoners klopten aan bij ons met klachten over overlast. De Jongerenraad heeft hier onderzoek naar gedaan en een advies uitgebracht.

Reactie college:
Het college van B&W heeft het advies van de Jongerenraad in zijn geheel overgenomen.

Advies Bestrijding Kinderarmoede
PDF – 431,9 KB 771 downloads

Advies bestrijding kinderarmoede (april 2017)

In 2017 gaf de Jongerenraad het college advies over de bestrijding van kinderarmoede in Veenendaal. Dit advies is opstand gekomen n.a.v. een vraag vanuit het college over het plan van aanpak Bestrijding van kinderarmoede. In dit advies heeft de Jongerenraad reactie gegeven op de gestelde vragen vanuit het college. 

 

Advies Gezondheidsbeleid
Word – 28,0 KB 748 downloads

Advies Gezondheidsbeleid (oktober 2017)

In 2017 heet de Jongerenraad het college advies gegeven over het concept gezondheidsbeleid Veenendaal 2018-2022. N.a.v. een brief vanuit het college heeft de Jongerenraad gereageerd op dit concept en hier zijn advies over uitgegeven.    

Advies Diversiteit 2 0
PDF – 328,1 KB 781 downloads

Diversiteit 2.0 (januari 2016)
In 2016 gaf de Jongerenraad het college advies over diversiteit. Dit deden wij aan de hand van een onderzoek over discriminatie dat wij hadden uitgezet onder scholieren van de VO-scholen in Veenendaal.

Advies Jeugdverordening 2015
Word – 89,0 KB 745 downloads

Jeugdverordening (augustus 2014)
In 2014 werd er een nieuw concept voor Jeugdhulp Veenendaal gepresenteerd. Samen met het WMO-forum bracht de Jongerenraad een advies uit over dit concept.

Advies Jongerenparticipatie En Cultuur
PDF – 281,7 KB 738 downloads

Advies Jongerenparticipatie en Cultuur (maart 2013)

In 2013 gaf de Jongerenraad het college advies over jongerenparticipatie en cultuur. De advies is geschreven n.a.v. de vraag vanuit het college over het projectplan spring in het park. 

Advies Concept Zorg Voor Jeugd Dichtbij
Word – 46,0 KB 754 downloads

Advies concept zorg voor jeugd dichtbij (oktober 2013)

In 2013 werd er een nieuw concept voor zorg voor jeugd dichtbij in Veenendaal gepresenteerd. Het college heeft de Jongerenraad gevraagd om hier advies op te geven omdat jeugd natuurlijk te maken heeft met Jongerenraad aangezien de Jongerenraad alle jongeren in Veenendaal vertegenwoordigd.