Voorzitter

Hoi, ik ben Ingvar van der Linde. Sinds oktober 2020 zit ik in de Jongerenraad en vanaf januari 2023 ben ik de voorzitter van de Jongerenraad. Op dit moment zit ik in mijn examenjaar op het Ichthus College in Veenendaal. Daarnaast ben ik lid van GroenLinks en politiek actief op verschillende manieren. Ik ben in de Jongerenraad gegaan, omdat ik van jongs af aan in de politiek geïnteresseerd ben en ik iets voor jongeren in Veenendaal wil betekenen. Met veel plezier en trots zet ik me in voor een Veenendaal waarin alle jongeren gezien en gehoord worden. Als je nog vragen hebt, kun je mij altijd bereiken.

Vicevoorzitter 

Hai, ik ben Jestiene. Ik ben geboren in 2003 en woon al mijn hele leven in Veenendaal. Op dit moment zit in het laatste jaar van de studie Social Work op de CHE. Daarnaast werk ik als ambulant begeleider. Sinds oktober 2021 zit ik in de Jongerenraad. En sinds januari 2022 neem ik de rol van vicevoorzitter op me. Ik vind het leuk om mee te denken over onderwerpen en plannen die belangrijk zijn voor jongeren in Veenendaal. Bij de jongerenraad houd ik me vooral bezig met onderwerpen die te maken hebben met zorg. Verder vind ik het leuk dat ik door lid te zijn van de jongerenraad meer te leren over hoe het werkt bij de gemeente.

Secretaris

Hallo, mijn naam is Thomas Klok en ik zit sinds oktober 2021 in de Jongerenraad. Ik heb de eer om sinds december 2022 de rol van secretaris te mogen vervullen. Op dit moment volg ik de bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht en Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit. Ik ben in de Jongerenraad gegaan, omdat ik erg geïnteresseerd ben in de politiek en publieke vraagstukken. Ook ben ik bij de Jongerenraad deel van een officieel adviesorgaan van het college van B&W en op deze manier kan ik echt wat bijdragen aan de besluitvorming in de gemeente.

Penningmeester 

Hoi! Ik ben Joris Prins en ik ben vanaf februari 2022 lid. Ik studeer momenteel Fiscaal Recht en Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. Op aanraden van al aangesloten vrienden ben ik ook een keer komen kijken bij de Veense Jongerenraad en daarna heb ik direct besloten om me aan te melden. Van jongs af aan ben ik eigenlijk al geïnteresseerd in de politiek en alles wat daar te maken mee heeft en de Jongerenraad is daar natuurlijk een uitgelezen kans voor. Ik hoop zoveel mogelijk van de Veense jongeren te kunnen vertegenwoordigen!

Algemeen lid 

Hoi, mijn naam is Marith Ooms en ik zit sinds begin 2022 in de Jongerenraad. Ik zit momenteel in het eerste jaar van mijn opleiding leerkracht basisonderwijs. Ik ben in de Jongerenraad gegaan omdat ik erg geïnteresseerd ben in politiek, en de keuzes die worden gemaakt. Daarnaast vind ik het erg belangrijk dat de Jongerenraad echt een afspiegeling is van de Veense jongeren. Ik probeer op deze manier iets te doen voor alle jongeren uit Veenendaal.

Algemeen Lid 

Ik ben Marije en zit sinds oktober 2020 bij de Jongerenraad. Ik volg op het moment de internationale opleiding Communication aan de HAN in Arnhem. De belangrijkste reden dat ik bij de Jongerenraad ben gegaan is omdat ik een geïnteresseerd ben in wat er gebeurd in mijn stad voor jongeren.  Ik vind vooral gelijkheid, onderwijs en cultuur erg belangrijk.