Een nieuw bestuur

De voorzitter van het afgelopen jaar,  Marc-Jan van Dam, treed vanaf januari af als voorzitter. Deze brief wil hij nog meegeven aan iedereen die de VJ volgt. Hij wenst Aylin Cingil heel veel succes als nieuwe voorzitter en blijft uiteraard zelf ook nog actief. Tevens zitten in het nieuwe bestuur: Vicevoorzitter: Stefan van Soest Secretaris: Tim Lodder Penningmeester: Ingvar van der linde. Ook hen wenst hij veel succes.

 

Beste jongeren van Veenendaal,


We hebben het premier Rutte vandaag allemaal horen zeggen: ‘Nederland gaat op slot.’ Voor vijf
weken zitten we weer thuis, kunnen we niet naar school of de winkel. Helaas liegen de cijfers er niet
om en zijn deze maatregelen nodig.


Met het aflopen van dit kalenderjaar ben ik ook alweer iets meer dan een vol jaar voorzitter. Een
nieuw kalenderjaar betekent verkiezingen voor een nieuw VJ-bestuur. Na een jaar waarin ik veel
bezig ben geweest om jullie belangen te behartigen, heb ik besloten mij niet opnieuw verkiesbaar te
stellen. Mijn studie vraagt meer tijd dan ik had voorzien, waardoor ik deze niet meer helemaal kan
combineren met de drukte die het voorzitterschap met zich meedraagt.


Ik wil jullie, al de Veense jongeren (en volgers die stiekem niet meer tot die categorie behoren),
bedanken voor alles dat we dit jaar, ondanks corona, toch hebben kunnen uitvoeren. We hebben het
samen voor elkaar gekregen dat er meerdere belangrijke adviezen zijn uitgebracht en dat we invloed
hebben gehad in het Rekenkameronderzoek dat wordt gedaan naar jongerenhuisvesting.
Tijdens de afgelopen maanden hebben we ook een sterk advies vormgegeven over de LHBTI+-
community in Veenendaal, waarmee wij volgende maand het nieuwe kalenderjaar zullen openen.


Dat had niet zonder jullie gekund. Daarom wil ik jullie, namens de hele Jongerenraad, bedanken voor
jullie inzet en voor alles dat jullie tijdens dit bijzondere jaar hebben moeten inleveren.


Ik wens jullie ondanks alles alvast een fijne kerst en een fijne vakantie.
Samen gaan we van 2021 een beter jaar maken!


Marc-Jan van Dam
Voorzitter Veense Jongerenraad 2020

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.